RADYOYEŞİLKARADENİZ  İLKE VE KURALLARI

 

TANIMLAR

Aşağıda belirtilen ilkeler ve kurallar  RADYOYEŞİLKARADENİZ yayınları ile  RADYOYEŞİLKARADENİZ'nin denetiminde bulunan site, web sayfası,blog, sosyal medya grupları ve beğeni sayfalarını kapsamaktadır.

 RADYO TÜRKÜN SESİ gruplarına ve sayfalarına katılan, radyo yayınlarını dinleyen, radyo ana sayfalarına üye olan herkes ve

RADYO TÜRKÜN SESİ ’da görev alan Yönetici, üye ve DJ’ler bu ilkeleri kabul etmiş sayılır.Bu belgede yer alan “Web Sitesi” “Site” değimleri Radyo1959 organizasyonuna ait olan Ve benzeri, alan adlarında ve alt alan adlarında faaliyet gösteren sitelerini ve tüm platformlarını kapsamaktadır.

 İÇERİK

GENEL İLKELER

RADYO TÜRKÜN SESİ Sayfaları, ilkesel olarak, ortak paydası müzik olan sayfalardır. Müziğin geliştirilmesi, yozluktan kurtarılması

ve tanıtılması amacıyla gerek radyo gerekse tanımlarda belirtilen web sayfalarında, ilkelerine uyan her tür müziği ve

müzikle ilgili tartışma, sohbet, bilgilendirme içerikli yazıları paylaşır, paylaşılmasına olanak sağlar.RADYOYEŞİLKARADENİZ sayfaları

prensip olarak  siyasi içerikli  tartışmaların  yapıldığı  alanlar değildir.  Radyo ilkeleriyle bağdaşmayan hiçbir  siyasi,

sosyal içerikli yazıya izin verilmez. Ancak RADYOYEŞİLKARADENİZ ülke ve dünya gündeminden de kendini soyutlamaz.   Esas aldığı tek değer, tek siyasi düşünce Evrenselliktir. Radyo personelii, görevlileri ve DJ’ler, RADYOYEŞİLKARADENİZ kuruluşlarında ve sitelerinde kendi dinini, ırkını, milletini, siyasi görüşlerini, ailesini, çevresini bağlı bulunduğu, sempatizanı veya üyesi olduğu siyasi kuruluşu, yapılanmayı öven, tanıtan yayın, propaganda ve paylaşım yapamazlar. RADYOYEŞİLKARADENİZ platformlarında siyasi tartışmalara ve polemiklere girmezler. Kendi şahsi profillerinde veya radyo platformlarında yaptıkları paylaşım radyonun görüşü veya bakış açısı olarak lanse edilemez. Radyo hakkında resmi açıklamada bulunacak   yetkili radyo kurucusudur. Onun yaptığı açıklamalar radyo tüzel kişiliğini bağlar niteliktedir.

 ŞİDDET

RADYOYEŞİLKARADENİZİ KİM TARAFINDAN, KİME KARŞI, NE AMAÇLA YAPILIRSA YAPILSIN HER TÜRLÜ ŞİDDETE KARŞIDIR.

Yayınlarında, sayfalarında, şiddeti, eziyeti, zulmü öven şarkı ve demeçler yer almaz.

AYRIMCILIK

RADYOYEŞİLKARADENİZ her türlü AYRIMCILIĞA, ÖTEKİLEŞTİRMEYE karşıdır.

Grubunda, yayınlarında; hiçbir şekilde din, dil, ırk, ülke, renk, biçim, millet, sınıf, kültür, cinsiyet siyasi görüş ve doktrin  

ayrımcılığı yapmaz. Aynı şekilde bir başkasının  veya kendisinin mensubu olduğu; din, dil, ırk, ülke, renk, biçim, millet,

sınıf, kültür, cinsiyet, LANETLEYEN, YARGILAYAN, AŞAĞILAYAN, HAKARET EDEN, paylaşımlar yorumlar ve yayınlar yapamaz.RADYOYEŞİLKARADENİZ   sayfalarında bu türden paylaşımların, yorumların yapılmasına kesinlikle izin vermez.

 Bu tür paylaşımlar ve yorumlar sahibine haber verme zorunluluğu olmadan yöneticilerimiz tarafından

 derhal silinir. İlgililer uyarılır.

Bu tür yayın ve paylaşımlara ısrarla devam eden kişilerin üyeliği RADYOYEŞİLKARADENİZ ve kontrolünde olan tüm sanal platformlarda sona erdirilir.

 KİŞİSEL HAKLAR, İNSAN İLİŞKİLERİ, ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ, HASSASİYETLER

  1. RADYO TÜRKÜN SESİ kişi haklarına ve kişilerin özel yaşamlarına saygılıdır. Özel hayatları deşifre etmez, insanlar arasındaki ilişkiler

  2. , çekişmeler, husumetler, konumuz dışıdır, kişilere hakaret aşağılama, yargılama, kategorize etme, sınıflandırma içeren

  3. yayınlar, yorumlar ve paylaşımlar yapmaz, yaptırmaz,  Kişilerin özel hayatına saygılıdır, karışmaz. Kişiye özel (Sevgiliye, eşe, dosta, arkadaşa, aileye yönelik) yayın yapmaz, Radyo Sayfalarında yapılan bu tür paylaşımlar, yorumlar ile ilgili olarak sorumluluk paylaşım sahibine aittir. Kişiler arasındaki Hukuki süreçler ile ilgili olarak Adli Makamlarca talep edilecek bilgiler, paylaşanın kimlikleri ilgili Makamlara intikal ettirilir. RADYOEŞİLKARADENİZ yöneticileri ve DJ’leri bundan sorumlu tutulamazlar.

  4. RADYOYEŞİLKARADENİZ yayınlarında, sanal ortamlarında ve gruplarında; Kitlelerin, farklı kişisel görüşlerin, siyasi grupların,

  5. doktrinlerin, HASSASİYETLERİNE, İNANDIKLARI DEĞERLERE, ÖNEM VERDİKLERİ LİDERLERİNE, KİŞİ VE KURULUŞLARINA, KÜLTÜR ve AHLAKİ DEĞERLERİNE yönelik aşağılama, hakaret, alay ve saygısızlık içeren,bu düşüncelerin taraftarlarını rahatsız edecek, grubun huzurunu, istikrarını bozacak, husumet ve tartışma yaratacak, üyeleri ve ve bağlı bulundukları grupları rencide edecek yayın, yorum ve paylaşım yapılamaz. Bu paylaşımlar, yorumlar yine sahibine haber vermeksizin derhal silinir. İlgililer uyarılır. Israr etmeleri halinde RADYOYEŞİLKARADENİZ sanal ortamlarından ilişikleri kesilir.

  6. RADYOYEŞİLKARADENİZ her bireyin hassasiyetlerine, görüş ve düşüncesine saygı duymayı ilke edinmiştir. Özgürlüğümüz, bir başka bireyin özgürlüğünün başladığı yerde biter. Üyelerimizin de bu doğrultuda davranmaları,paylaşımlarında,yorumlarında gerekli dikkati, hassasiyeti ve itinayı göstermeleri beklentimizdir. İlkemiz duruşumuz “İnsanlık düşmanı” olarak nitelendirdiğimiz görüş ve düşüncelere saygı duymamızı da gerektirmez.

  7. Bu bağlamda RADYOYEŞİLKARADENİZ  sanal ortamlarında, sanal gruplarında üyeler, diğer üyelerin yaptığı paylaşımları, yorumları kişisel olarak engelleme, yargılama, suçlama, kaldırılması yönünde müdahale etme, kaldırılmasını alenen isteme veya telkinde bulunma yetkisine sahip değildirler. Bu yetki sadece ve sadece yönetime aittir. Rahatsız edici bulunan paylaşımlar, yorumlar gerekçesi ile birlikte yönetime bildirilir. İçeriğin kaldırılıp kaldırılmaması konusunu Yönetim karara bağlar. Şikayet sahibinin kimliği kesinlikle açıklanmaz.

  8. Dinleyiciler, grup üyeleri, üçüncü şahıslar veya radyo kadrosunun özel mesajları açık ortamda yayınlanamaz. Bu özel mesajlaraatıfta bulunulamaz, kısmen veya tamamen içeriği açıklanmaz, imalarda bulunulamaz. Deşifre edilemez. Bunu yapan üye gruptan derhal çıkartılır ilgili paylaşım derhal silinir. Özel yazışmaların gizliliği esastır. Gerekirse bunu yapanlar hakkında özel yazışmaların, haberleşmenin gizliliğini açığa vurduğu gerekçesi ile adli makamlara suç duyurusunda bulunularak yapan kişinin ip numarası, kimliği paylaşımın içeriği ilgili adli kurumlara verilir. Radyo yönetimi bundan sorumlu tutulamaz.

  9. Dinleyiciler IP numaralarının  kişisel güvenlik açısından radyo ile ilgili programlarda ve sitelerimizde görüneceğini bilirler ve

  10.  istek mesajlarının radyo ana sayfasında yayınlanmasını kabul etmiş sayılırlar. Uygun içerikli olmayan mesajlar, mesaj içeriğine göre ilgili mercilere bildirilebileceği gibi kişinin tanımlarda belirtilen radyo sayfa ve sitelerinden çıkarılmasını gerektirir.

 MÜZİĞE, SANATA VE SANATÇIYA BAKIŞ

RADYOYEŞİLKARADENİZ müziğe ve arabesk sanatçıya değil bu müziğin temsil ettiği yaşam biçimine ve kültüre karşıdır.   RADYOYEŞİLKARADENİZ, tüm sanatçıları, müzisyenleri, siyasi görüşü, politik tercihleri, yaşam biçimi, özel hayatı gibi kıstaslarla değerlendirmez yalnızca  bu müzisyenlerin Radyo ilkelerine aykırı eserleri yayınlanmaz.

RADYOYEŞİLKARADENİZ medyada popüler olma şansına sahip olamamış, ilke ve kurallarına uygun kriterlere sahip, amatör, profesyonel,yeni, eski tüm grupları, şarkıcıları, müzisyenleri, sanatçıları destekler. Onları karşılıksız olarak yayınlarına alır, eserlerini yayımlar ve paylaşır. Röportajlar yapar ve tanıtımlarına katkıda bulunur. Bunun için maddi çıkar talep etmez.

YAYIN KALİTESİ, DİNLEYİCİ HAKLARI

RADYOYEŞİLKARADENİZ Kaliteyi esas alır. DJ’ler kendilerine yönelik kendilerini öven kişisel yayınlar yapmaz. Dinleyiciye saygı esastır. Müzikte kaliteyi yayında kaliteyi amaçlar. Bir DJ in ilke ve kurallara uygun yayın yapmaması tüm radyoya mal edilemez. Dinleyici rahatsız olduğu yayınları ve DJ’leri yönetime şikayet etme hak ve yetkisine sahiptir. Radyo gruplarında, sayfalarında radyoya yönelik eleştiriler küfür ve hakaret içermedikçe silinemez, eleştiri yapan üye gruptan çıkartılmaz. DJ’ler yaptıkları hatalardan dolayı sadece radyo yönetimine karşı sorumludurlar. Radyo gruplarında açık ortamda DJ’lerin kişilik haklarına saldırı yapılmasına, haksız eleştirilmelerine ve yargılanmalarına izin verilmez. DJ’lere gelen eleştirilere yönetim cevap verir. Ancak eleştirilen veya kişisel saldırıya maruz kalan üye ve radyo personeli cevap haklarına saygı duyulur. Cevap hakkı tanınır. Grubu terk eden veya gruptan çıkartılan üyeler veya radyodan ayrılan, grubu terk eden radyo emekçileri hakkında RADYOYEŞİLKARADENİZ sayfalarında eleştiri yapılmaz, arkalarından konuşulmasına, yerilmelerine, rencide edilmelerine kesinlikle izin verilmez. Gözden kaçırılarak böyle bir durum oluşmuş ve genele yansımış ise, gruptan çıkartılan veya ayrılan üyeye gruba tekrar üye olması sağlanarak cevap hakkı tanınmalıdır.
RADYOYEŞİLKARADENİZ sayfalarında gruplarında sahte (fake) kimlikle girilmesine, birden fazla kimlik kullanılmasına izin vermez. Bu tür üyelikler tespit edildiği anda önceden uyarılmaksızın üyelikleri silinir.

GELİR ve REKLAM

RADYOYEŞİLKARADENİZ hiç bir şekilde yayınlarından gelir elde etmez. RADYOYEŞİLKARADENİZ ‘ maddi çıkar için kullanılmaz. Üyelerinden aidat veya bağış toplamaz. Herhangi bir kişi veya kurum için bağış ve yardım toplamaz. Buna aracı olmaz. Tamamıyla ücretsiz hizmet veren bir kuruluştur..sadece Programcılar yönetimin kontrolünde kendi adlarına sponsorluk alabilir ve kendi  programlarinda belirtilen  şartlarda yayınlarını   yapabilirler.

RADYOYEŞİLKARADENİZ ücretli veya ücretsiz olarak ticari kuruluşlardan reklam almaz. . Ancak istisnai olarak; ilgi alanına girsin girmesin, ilke ve kurallarına uygun evrensel anlamda önemli gördüğü sosyal,kültürel ve toplumsal organizasyonları, etkinlikleri, toplulukları, toplantıları, kamu yararı güden kuruluşları, insani yardım kuruluşlarını destekler, onları tanıtır. Festival, etkinlik veya toplantılarını duyurur. İnsan haklarına yönelik yardım ve bağış kampanyalarını destekler, duyurusunu yapar.

RADYOYEŞİLKARADENİZ platformlarında, sitelerinde, sosyal medya gruplarında ticari reklam yapan üyelerin reklamları haber verilmeksizin silinir. Üye ikaz edilir. Tekerrür ettirenlerin üyelikleri sona erdirilir.

 ÇEŞİTLİ HAKLARA BAKIŞ

 İnsan Hakları

RADYOYEŞİLKARADENİZ   insan hakları savunucusudur.RADYOYEŞİLKARADENİZ  yayın ve sayfalarında  hiçbir şekilde insan haklarına aykırı yayın ve paylaşım yapılamayacağı gibi  gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda insan haklarına yönelik her türden ihlali deşifre eder ve kınar.RADYOYEŞİLKARADENİZ  “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’”in tüm maddelerini koşulsuz kabul eder. Ona uygun hareket eder. RADYOYEŞİLKARADENİZ için esas olan, kutsal olan “İNSAN”dır. Kadınların, çocukların ve engellilerin haklarını savunmayı görev olarak üstlenir. Cinsel tercihlere ve kimliklere saygı duyar. Hiç kimseyi ötekileştirmez. Yargılamaz.

Hayvan Hakları

RADYOYEŞİLKARADENİZ Hayvan hakları savunucusudur. Hayvanlar aleyhine işlenen suçları deşifre eder. Hayvanların korunması ve sevilmesi için elinden gelen gayreti gösterir.

Çevre Hakkı

RADYOYEŞİLKARADENİZ Çevre dostudur. Çevreyi kirleten, gezegeni yaşanmaz hale getiren her türlü girişime karşı çıkar. Bu tür girişimleri destekleyen yayın yapmaz, radyo sayfalarında bu tür paylaşım yapılmasına izin vermez.

BARIŞA KATKI

RADYOYEŞİLKARADENİZ Barış Savunucusudur. Savaşa karşıdır. Savaşı destekleyen, yücelten, öven, savaş kışkırtıcılığı yapan yayın ve paylaşımlara kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Barışı savunan, ulusal ve uluslararası alanda barış adına yapılan her girişim ve çalışma desteklenir.

HABER VE PAYLAŞIM DOĞRULUĞU

Sosyal medyada, basında yayımlanan ve doğru olduğu kesinleşmemiş hiçbir haber ve paylaşım RADYOYEŞİLKARADENİZ ’de yayınlanmaz.

RADYOYEŞİLKARADENİZ sayfalarında paylaşılamaz.

SORUMLULUK

Radyoda ve radyo sayfalarında yapılan her türlü:
Paylaşımlardan, yayımlanan yazı ve makalelerden, radyoda yapılan yayınlardan, herkes yasalara karşı kişisel olarak sorumludur

Radyo yönetimi ve sayfa sahipleri bunlardan sorumlu tutulamaz.

RADYOYEŞİLKARADENİZ de yayımlanan müzikler, kısıtlı bir kitleye ve sanatçıları, çalışmalarını ve albümünü tanıtımına yönelik olarak

 yayımlanmaktadır. Sanatçıların tüm albümlerini dinlemek, sanatçıyı desteklemek adına albümlerinin yasal kopyaları Müzik

Marketlerden satın alınmalıdır. RADYOYEŞİLKARADENİZ siteleri, sosyal paylaşım ve web sayfalarında kesinlikle MP3 veya benzeri türde dijital formda eser paylaşımı yapmaz, yaptırtmaz. Bu eserleri dijital olarak, indirilebilir halde siteleri ve gruplarında

 bulundurulmasına ve dağıtılmasına izin vermez. Bu eserlerden çıkar ve reklam geliri elde etmez,Radyo yayınlarını dinleyen ve radyo web sitelerine giren herkes bu koşulları kabul etmiş sayılır. Koşulları kabul etmeyenler 

TANIMLAR başlığında belirtilen alanlardan çıkabilirler.

Bu şartların okunmamış olmasından veya okumuş olup da bunlara uygun davranılmamasından kaynaklanabilecek  her

türlü maddi ve manevi zarara ilişkin taleplerle ilgili olarak, RADYOYEŞİLKARADENİZ ismi ile başlayan, org, com.net ve benzeri son ek ile biten bütün sitelerinin, RADYOYEŞİLKARADENİZ ‘nin facebook, Twitter, Youtube, Pinterest gibi sosyal medya gruplarını ve sayfalarının yöneticilerinin,sahiplerinin ve/veya bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının,RADYOYEŞİLKARADENİZ ‘nin yetkilendirdiği ve görevlendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

RADYOEYŞİLKARADENİZ web sitelerinde, sosyal medya sayfa ve gruplarında yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet zararlardan dolayı RADYOYEŞİLKARADENİZ siteleri yöneticilerinin ve sahiplerinin hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.RADYOYEŞİLKARADENİZ Web sitelerini ziyaret edenler, sosyal medyada yer alan gruplara, sayfalara üye olanlar, takip edenler bu kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

 Kurallara uymayanların radyoyla ilişkileri  derhal kesilir.

Bu ilke ve kurallar RADYOYEŞİLKARADENİZ yöneticileri tarafından yürütülür .